Metskiur

Anthus trivialis

Tree Pipit

Metskiur on Eestis üldlevinud ja arvukas pesitseja (300 000–600 000 paari). Kevadel saabub aprillis ja sügisel lahkub septembris. Metskiur pesitseb erinevat tüüpi metsade servades ja harvikutes, kus tema toiduks on peamiselt putukad ja nende vastsed.

Tree Pipit – widespread and very common breeder in Estonia (300,000–600,000 pairs) (April-September). Breeds in open forest and clearings.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice