Hall-kärbsenäpp

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

Hall-kärbsenäpp on Eestis parkides, aedades ja hõredates metsades üldlevinud ning arvukas pesitseja (150000–200000 paari). Kevadel saabub ta mais, sügisel lahkub septembris. Hall-kärbsenäpp on putuktoiduline. Tähelepanelik seikleja leiab hall-kärbsenäpi pesa ka Muhu seikluspargi konstruktsioonide vahelt.

Spotted Flycatcher – widespread and common breeder in Estonia (150,000–200,000 pairs) in parks, gardens and open forests (May-September).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice