Hallvares

Corvus (corone) cornix

Hooded Crow

Hallvares on Eestis kultuurmaastikus üldlevinud ja arvukas pesitseja (40 000–70 000 paari). Hallvares on Eestis paigalind ning kõigesööja – ta sööb putukaid, usse, kahepaikseid, roomajaid, närilisi, surnud loomi, lindude mune, vilja, inimese toidujäätmeid.

Hooded Crow – widespread and very common breeder in Estonia (40,000-70,000 pairs) in woodland near farmland and human settlements. Resident.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice