Käblik

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Käblik on Eestis metsades üldlevinud ja tavaline pesitseja (250 000–300 000 paari), kes saabub kevadel juba märtsis. Sügisel lahkuvad viimased käblikud novembris, kuid üksikud jäävad Lääne-Eestisse talvitama. Käbliku toiduks on putukad ja ämblikud, aga ta sööb ka seemneid ning marju.

Eurasian Wren – widespread and common breeder in forests in Estonia (250,000–300,000 pairs) (March-November). Uncommon in winter, mainly on western coast and islands.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice