Männi-käbilind

Loxia pytyopsittacus

Parrot Crossbill

Männi-käbilind on Eestis ebaühtlaselt levinud väiksearvuline soiste ja teiste kidurate männikute pesitseja (500–1500 paari). Peamiselt pesitseb Lääne- ja Põhja-Eestis ning tema toiduks on männiseemned. Männi-käbilind kuulub Eestis III kaitsekategooria liikide hulka.

Parrot Crossbill – local and uncommon breeder in Estonia (500–1,500 pairs), usually in boggy pine forests. More common in West- and North-Estonia. Resident.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice