Mets-lehelind

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

Mets-lehelind on Eestis kuusikutes ja kuuse-segametsades üldlevinud ja arvukas pesitseja (350 000–450 000 paari). Kevadel saabub ta aprillis, sügisel lahkub septembris. Mets-lehelind on putuktoiduline.

Wood Warbler – widespread and very common breeder in Estonia (350,000–450,000 pairs) in spruce and mixed coniferous forests (April-September).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice