Rohevint

Cardulis chloris

European Greenfinch

Rohevint on Eestis üldlevinud ja tavaline pesitseja parkides, kadastikes ning aedades (50 000–100 000 paari). Rohevint sööb putukaid ja seemneid, kuid talvel külastab ka lindude toidumajasid.

European Greenfinch – widespread and very common breeder in Estonia (50,000–100,000 pairs) in parks, gardens and areas of juniper. Resident.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice