Ronk

Corvus corax

Northern Raven

Ronk on Eestis peamiselt metsades küll üldlevinud, aga suhteliselt vähearvukas pesitseja (4000–5000 paari); paigalind. Ronga toiduks on raiped, linnumunad ja -pojad, närilised jms.

Northern Raven – widespread uncommon breeder in forests in Estonia (4,000–5,000 pairs). Resident.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice