Siisike

Carduelis spinus

Eurasian Siskin

Siisike on Eestis peamiselt kuusikutes üldlevinud ja arvukas pesitseja (90 000–130 000 paari). Siisike sööb putukaid ja seemneid, talvekuudel peamiselt lepa- ning kaseseemneid.

Eurasian Siskin – widespread and common breeder in Estonia (90,000–130,000 pairs) in (mostly) coniferous forests. Resident. Numbers fluctuate yearly.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice