Talvike

Emberiza citrinella

Yellowhammer

Talvike on Eestis tavaline ja üldlevinud pesitseja (150 000–200 000 paari) ning talvitaja. Elutseb metsaservades, põõsastikes, aedades, raiesmikel ja mujal poolavamaastikul. Talvikese toiduks on seemned ja putukad.

Yellowhammer – widespread and very common breeder in Estonia (150,000–200,000 pairs) in semi-open country (forest edges, gardens, clearcuts, brush). Resident. Can form large flocks in winter.

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice