Väike-põõsalind

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

Väike-põõsalind on Eestis põõsastikes, kadastikes, parkides ja aedades üldlevinud ja tavaline pesitseja (80 000–120 000 paari). Kevadel saabub ta aprillis-mais ning sügisel lahkub septembris. Väike-põõsalind toitub putukatest ja marjadest.

Lesser Whitethroat – widespread and common breeder in Estonia (80 000–120 000 pairs) in shrubs, juniper, parks, gardens (April-September).

NatureGate eLoodus
BirdLife International
Häälitsused/Voice