Mitmeõiene piiphein

Luzula multiflora

Common wood-rush

Piipheinte lehtede alusel on toredad pikad valged karvad. Nad ei ole heinad e. kõrrelised vaid hoopis loalised ja nende viljaks on kolmnurkne kupar, kuid lehed sarnanevad kõrreliste lehetedele küll.

Common wood-rush like other wood-rushes have long, soft, white hairs at the base of their leaves.